TUKEA TYÖHÖN

Ammatillista tukea työssä jaksamiseen ja kehittymiseen kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville, omaa päihdetoipumistaustaa omaaville henkilöille

Työskenteletkö omaa toipumistaustaasi hyödyntäen vertais- tai asiakastyön parissa?

Koulutukselliset etätyönohjaukset ovat tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville, omaa päihdetoipumistaustaa omaaville henkilöille. Osallistuminen on maksutonta, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Koulutukselliset työnohjaukset eroavat perinteisestä työnohjauksesta siinä, että keskiössä ei niinkään ole eri työyhteisöjen haasteet vaan nimenomaan työntekijöiden oma jaksaminen ja omien kehitysalueiden kartoittaminen. Tarkoitus ei missään nimessä ole korvata työpaikoilla tapahtuvaa työnohjausta vaan toimia täydentävänä tukena omassa työssä.

Työnohjaajat teemoittelevat tapaamiset työssä jaksamisen kannalta olennaisiin aiheisiin, kuten työn rajaamiseen ja ammatilliseen kasvuun liittyviin kysymyksiin.

Vuorovaikutteisissa tapaamisissa osallistujat voivat jakaa omia kokemuksiaan työelämästä – haasteista ja onnistumisista. Vertais- ja työnohjaajan tuki edistää työssä jaksamista ja auttaa myös ammatillisessa kasvussa.

Olit sitten työsuhteessa, vapaaehtoinen, työkokeilija tai- harjoittelija – olet tervetullut mukaan!

Osallistujat Työsuhteessa olevat työntekijät (koko- ja osa-aikaiset, määräaikaiset ja vakituiset työsuhteet), vapaaehtois- ja keikkatyöntekijät, työkokeilijat ja -harjoittelijat sekä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat
Työnohjaajana Jari Koponen

Jari on toiminut yksilö- ja ryhmätyönohjaana vuodesta 1997 alkaen. Hän on käynyt työnohjaajakoulutuksen (Helsingin Yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, 1997) ja on yhteisöpedagogi (AMK, 2001). Jarista lisää hänen nettisivuillaan.

”Koska olen saanut paljon apua itse, autan työni kautta vuorostani jokaista, jolle avustani on hyötyä tai helpotusta. Yksi arvokkaaksi kokemani työtehtäväni on työnohjaus, jota teen kiitollisena ”anna hyvän kiertää niin paljon kuin kykenen” -asenteella.” -Jari

{

”Koulutuksellinen työnohjaus antaa perspektiiviä omien kokemusten heijastamisesta muiden kokemuksiin. En ole yksin.”

”Kokemusten jakaminen ja tutkiminen on se juttu mistä olen eniten saanut irti ja se, että olen itse saanut niitä juttuja ulos itsestä. Tosi hyvä, että ohjaajalla on oma tausta ja pystyy sen kautta ottamaan työohjaukseen myös kantaa.”

osallistujille

Täyttämällä ilmoittautumislomakkeen saat sähköpostiisi vastausviestinä linkin, jolla pääset osallistumaan etäkokoukseen. Sama osallistumislinkki on käytössä kaikilla tapaamiskerroilla, joten yksi ilmoittautuminen riittää vaikka osallistuisit kaikille tapaamiskerroille. Ethän jaa osallistumislinkkiä ulkopuolisille.

Muistathan täyttää oman ilmoittautumislomakkeen, vaikka osallistuisit jonkun kanssa samalta laitteelta. Keräämme ilmoittautumislomakkeiden avulla osallistujatietoja toiminnan rahoittajaa varten.

Ilmoittautuminen ei ole sitova. Voit osallistua vain niille tapaamiskerroille kun sinulle sopii!

yhteiset säännöt

1. Ehdoton luottamuksellisuus
2. Kunnioitamme toisiamme, vaikka
emme jakaisikaan kaikkia näkemyksiä
3. Toiminta on päihteetöntä

yhtEYS

Kysy lisätietoja, anna palautetta tai jätä toive keskustelunaiheesta sähköpostitse tukeatyohon@stophuumeille.fi

aikataulut vuodelle 2023

Joka kuun ensimmäinen torstai

5.1.2023 klo 9.30 – 11.00
2.2.2023 klo 9.30 – 11.00
2.3.2023 klo 9.30 – 11.00
6.4.2023 klo 9.30 – 11.00
4.5.2023 klo 9.30 – 11.00
1.6.2023 klo 9.30 – 11.00

Yhteistyössä Stop Huumeille ry:n kanssa

Vailla vakinaista asuntoa ry toimii kolmannella sektorilla asunnottomien edunvalvojana vaikuttaen yksilötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen sekä yhteiskunnallisella tasolla lainsäädäntöön. Toiminta jakautuu matalan kynnyksen suoraan auttamistyöhön, asumispalveluihin ja järjestötyöhön. Vva ry:n hallinnoima Kokema – Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -toiminta vahvistaa kokemusasiantuntijoiden roolia asunnottomien palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa.

Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke (2021-2023) osallistuu työsuhteen ulkopuolisille tarkoitetun etätyönohjauksen järjestämiseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten henkilöiden työelämänvalmiuksia, digitaalisia taitoja sekä kokemusasiantuntijana toimista verkkovälitteisesti. Hankkeen toteuttajia ovat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valo-valmennusyhdistys. Hanke on ESR rahoitteinen, osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.