radalta himaan -toiminta

Tukea ja ohjausta päihdepalveluiden asiakkaille päihdehoidon jälkeisten tukimuotojen löytämiseksi

ME TULEMME ASIAKKAAN LUO

Tarjoamme keskustelevia ja toiminnallisia ryhmiä kuntoutujille yhteistyökumppaneiden
yksiköissä päihdekuntoutuksen aikana.

Radalta Himaan toimii siltana asiakkaan ja palveluiden välillä – Voimme tehdä konkreettiseen suunnitelmaan hoidon jälkeiselle tuen tarpeelle jo hoidon aikana. Lisäksi vierailut madaltavat kynnystä osallistua Stopin toimintaan kuntoutuksen jälkeen.

STOPIN OMA RADALTA HIMAAN -RYHMÄ

Kaikille avoin Radalta Himaan -ryhmä kokoontuu Stopin tiloissa perjantaisin klo 13.30-15.00.

Radalta Himaan -ryhmässä on viikottain vaihtuva päihteettömään elämään liittyvä teema. Osallistujat saavat myös itse toivoa aiheita ja vaikuttaa ryhmien toteutustapoihin.

{

Yhdistyksen toiminta vastaa sitä tarvetta, joka syntyy päihteiden käytön päättyessä. Päihteettömän arjen rakentumiseen tarvittavaa vertaistukea, rakennetta ja sisältöä päihteettömästi. Stopista saa keinoja ja sisältöä materiaaliksi kirjoittaa päihteetöntä arkea turvallisesti ja tuetusti.

Yhteistyökumppanin palaute