radalta himaan -toiminta

Tukea ja ohjausta päihdepalveluiden asiakkaille päihdehoidon jälkeisten tukimuotojen löytämiseksi

ME TULEMME ASIAKKAAN LUO

Radalta Himaan -toiminnassa vertaistyön tiimit kohtaavat päihdekuntoutujia eri toipumisen vaiheissa tarjoten käytännön tukea ja jakaen aitoja toipumiskokemuksia erilaisten keskustelevien ja toiminnallisten ryhmien ja puheenvuorojen muodossa.

Ryhmätoimintojen avulla osallistujia haastetaan ja tuetaan pohtimaan ja suunnittelemaan jo päihdehoidon aikana kotiutumisen nivelvaiheeseen liittyviä asioita, kuten arjen hallintaa ja päihteettömän sisällön, kuten sopivien harrastusten ja vertaistukiryhmien löytämistä elämään.

Radalta Himaan toimii siltana asiakkaan ja palveluiden välillä – voimme tehdä konkreettiseen suunnitelmaan hoidon jälkeiselle tuen tarpeelle jo hoidon aikana. Lisäksi vierailut madaltavat kynnystä osallistua Stopin toimintaan esimerkiksi kuntoutuksen jälkeen.

Osallistujille kerrotaan myös mahdollisuudesta käyttää koulutetun vertaispalveluohjaajan, eli fattaluudan tukea käytännön asioiden järjestelyyn, kuten asunto- ja virastoasioiden hoitamiseen.

Kaikissa toiminnan vaiheissa hyödynnetään monipuolisesti vertaisten kokemusasiantuntijuutta ja kerätään tietoa erilaisten tukimuotojen tarpeesta pohjautuen kuntoutujien ryhmissä esille nostamiin seikkoihin. Tavoitteena on, että inhimillisyys ja henkilökohtainen räätälöity tuki vastaavat asiakkaan tarpeeseen oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Tiimit tapaavat kuntoutujia muun muassa päihdehoitoyksiköissä ja asumisyksiköissä. Vierailuja toteutetaan sovitusti yhteistyökumppaneina toimivien yksiköiden kanssa. Mikäli edustat tämäntyyppistä toimijaa, ota yhteyttä Radalta Himaan -suunnittelijaan yhteistyön järjestämiseksi!

STOPIN OMA RADALTA HIMAAN -RYHMÄ

Kaikille avoin Radalta Himaan -ryhmä kokoontuu Stopin tiloissa perjantaisin klo 13.30-15.00.

Radalta Himaan -ryhmässä on viikottain vaihtuva päihteettömään elämään liittyvä teema. Osallistujat saavat myös itse toivoa aiheita ja vaikuttaa ryhmien toteutustapoihin.

{

Yhdistyksen toiminta vastaa sitä tarvetta, joka syntyy päihteiden käytön päättyessä. Päihteettömän arjen rakentumiseen tarvittavaa vertaistukea, rakennetta ja sisältöä päihteettömästi. Stopista saa keinoja ja sisältöä materiaaliksi kirjoittaa päihteetöntä arkea turvallisesti ja tuetusti.

Yhteistyökumppanin palaute