Vertaistukea ja päihteettömiä vaihtoehtoja

Stop Huumeille ry tarjoaa maksuttomia, vertaistukeen perustuvia vaihtoehtoja päihteiden käytölle ja pyrkii edistämään päihdekuntoutujien yhteiskunnallista osallisuutta ja hyvinvointia.

Yhdistyksen toiminnan keskiössä ovat päihteetön ajanvietto ja yhdessäolo, luovuus ja omien kykyjen tunnistaminen, uusien asioiden oppiminen ja kouluttautuminen sekä arjen rakentamisen tuki konkreettisin keinoin.

  • Stop Huumeille ry:n Radalta Himaan -ryhmä ajamassa karting-autoa.
  • Kuvia Stop Huumeille -lehdistä
  • Stop Huumeille ry Zippy kiipeilypuistossa.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, päihteettömiin vaihtoehtoihin, vertaistukeen ja läsnäoloon. Ainoa edellytys toimintaan osallistumiselle on päihteettömyys yhdistyksen tiloissa ja tapahtumissa. Kutakin henkilöä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan ja hänen tarpeensa ja toiveensa huomioiden.

Stop Huumeille ry toimii yhteistyössä päihdekuntoutuslaitosten, päihdetyötä tekevien järjestöjen, vankiloiden päihteettömien osastojen, sosiaalivirastojen ja muiden alan toimijoiden kanssa ja osallistuu päihteettömyyttä ja päihdepalveluita koskeviin työryhmiin ja tapahtumiin.

Yhdistys ehkäisee päihteisiin liittyviä ongelmia myös pitämällä päihdeinfoja. Lisäksi Stop Huumeille ry pyrkii tukemaan päihdeasiakkaita kohtaavia sosiaalialan opiskelijoita ja työntekijöitä perehdyttämällä heitä mm. päihdeasiakkaan kohtaamiseen.

Kaikkea toimintaa ohjaa yhdistyksen perusarvot, joita ovat ihmisen kunnioittaminen omana itsenään, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteistyö.

Stop Huumeille ry on poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti sitoutumaton yhdistys, joka tukee päihdekuntoutujia heidän pyrkimyksessään kohti päihteetöntä elämäntapaa.

Lue lisää toimintakeskuksen palveluista, Radalta Himaan -toiminnasta, Fattaluuta-koulutuksesta ja asiointiavusta ja muusta toiminnasta.

Briefly in English