Stop Huumeille ry

Vertaistukea ja vaihtoehtoja

Stop Huumeille ry on vuonna 2000 perustettu päihdekuntoutujien vertaistukeen keskittynyt yhdistys. Stoppi tukee päihteettömyyttä tarjoamalla maksutonta, vertaistukeen perustuvaa päihteetöntä toimintaa arkisin Stopin olohuoneessa, sekä iltaisin ja viikonloppuisin harrastevuorojen ja päihteettömien tapahtumien muodossa.

Käytännön tasolla toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, päihteettömiin vaihtoehtoihin, vertaistukeen ja läsnäoloon. Ainoa edellytys toimintaan osallistumiselle on päihteettömyys Stopin tiloissa ja tapahtumissa. Kutakin henkilöä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan ja hänen tarpeensa ja toiveensa huomioiden.

Yhdistys ehkäisee päihteisiin liittyviä ongelmia myös pitämällä päihdeinfoja. Lisäksi Stop Huumeille ry pyrkii tukemaan päihdeasiakkaita kohtaavia sosiaalialan opiskelijoita ja työntekijöitä perehdyttämällä heitä mm. päihdeasiakkaan kohtaamiseen.

Stop Huumeille ry toimii yhteistyössä päihdekuntoutuslaitosten, päihdetyötä tekevien järjestöjen, vankiloiden päihteettömien osastojen, sosiaalivirastojen ja muiden alan toimijoiden kanssa, ja osallistuu päihteettömyyttä edistäviin työryhmiin ja tapahtumiin.

Stop Huumeille ry:n perusarvoja ovat ihmisen kunnioittaminen omana itsenään, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteistyö.

Stop Huumeille ry on poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti sitoutumaton yhdistys, joka tukee päihdekuntoutujia heidän pyrkimyksessään kohti päihteetöntä elämäntapaa.

  • Stop Huumeille ry:n Radalta Himaan -ryhmä ajamassa karting-autoa.
  • Kuvia Stop Huumeille -lehdistä
  • Stop Huumeille ry Zippy kiipeilypuistossa.