Stop Huumeille ry

Stop Huumeille ry on vuonna 2000 perustettu päihdekuntoutujien vertaistukeen keskittynyt yhdistys. Toiminta aloitettiin Helsingissä päihteettömillä tapahtumilla, osallistuvaan draamaan perustuvilla infoilla ja harrastetoiminnalla. Vuonna 2004 muutto suurempiin tiloihin Itä-Pasilassa mahdollisti myös päiväkeskustoiminnan aloittamisen. Siitä lähtien Stoppi on toiminut kohtaamispaikkana, ”olohuoneena”, kaikille, jotka ovat halunneet viettää aikaansa päihteettömästi vertaistuellisessa seurassa.

Stop Huumeille ry on poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti sitoutumaton yhdistys, joka tukee päihdekuntoutujia heidän pyrkimyksessään kohti päihteetöntä elämäntapaa.

Missio ja Visio

Stop Huumeille ry tukee päihdekuntoutujia hyvinä ja huonoina päivinä sekä tarjoaa päihteettömiä vaihtoehtoja kaikille niitä haluaville. Stop Huumeille ry tarjoaa ihmisten tarpeisiin vastaavaa vertaistuellista ja päihteetöntä toimintaa siellä missä sitä tarvitaan.

Stop Huumeille ry tukee päihdekuntoutujia hyvinä ja huonoina päivinä sekä tarjoaa päihteettömiä vaihtoehtoja kaikille niitä haluaville. Stop Huumeille ry tarjoaa ihmisten tarpeisiin vastaavaa vertaistuellista ja päihteetöntä toimintaa siellä missä sitä tarvitaan.

Toiminta-ajatus

Stop Huumeille ry tukee päihteettömyyttä tarjoamalla maksutonta, vertaistukeen perustuvaa päihteetöntä toimintaa täysi-ikäisille päihdekuntoutujille arkisin päiväkeskuksissaan sekä iltaisin ja viikonloppuisin harrastevuorojen ja päihteettömien tapahtumien muodossa.

Yhdistys ehkäisee päihteisiin liittyviä ongelmia pitämällä nuorille ja heidän lähipiirilleen päihdeinfoja sekä järjestämällä harrastetoimintaa ja päihteettömiä tapahtumia. Lisäksi Stop Huumeille ry pyrkii tukemaan päihdeasiakkaita kohtaavia sosiaalialan opiskelijoita ja työntekijöitä perehdyttämällä heitä mm. päihdeasiakkaan kohtaamiseen.

Stop Huumeille ry toimii yhteistyössä päihdekuntoutuslaitosten, päihdetyötä tekevien järjestöjen, vankiloiden päihteettömien osastojen, sosiaalivirastojen ja muiden alan toimijoiden kanssa, ja osallistuu päihteettömyyttä edistäviin työryhmiin ja tapahtumiin.

Arvot ja periaatteet

Stop Huumeille ry:n perusarvoja ovat ihmisen kunnioittaminen omana itsenään, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteistyö.

Toiminnan yleisenä periaatteena on pyrkimys tuen tarpeessa olevan ihmisen kohtaamiseen ja hänen elämäntilanteensa parantamiseen. Stoppiin tulevan henkilön taustoja ei kysellä; kukin saa kertoa itsestään juuri sen verran kuin kokee tarpeelliseksi. Kutakin henkilöä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan ja hänen tarpeensa ja toiveensa huomioiden.

Käytännön tasolla toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, päihteettömiin vaihtoehtoihin, vertaistukeen ja läsnäoloon. Ainoa edellytys toimintaan osallistumiselle on päihteettömyys Stopin tiloissa ja tapahtumissa.