tietosuoja

Rekisterinpitäjä
Stop Huumeille ry / 1643874-4
Pakkamestarinkatu 2, 00520 Helsinki
044 510 5550 / info@stophuumeille.fi

Yhteyshenkilö
Mytty Messmer-Koskinen
041 444 5500 / mytty@stophuumeille.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään uutiskirjetilausten toimittamiseen sekä annettuun palautteeseen tai yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Henkilön tietoja kerätään ja käsitellään henkilön suostumuksella, tai henkilön kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään sähköpostiosoitteita ja mahdollisesti muita henkilön itse antamia tietoja kuten nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa.

Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään kunnes henkilö itse haluaa poistua rekisteristä. Palautteenantajan tai yhteydenottopyynnön jättäneen henkilön tiedot poistetaan heti yhteydenpidon päätyttyä.

Säännönmukaiset tietolähteet ja luovutukset
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa organisaation sisällä. Uutiskirjeiden lähettämiseksi rekisteri luovutetaan myös MailChimp-sähköpostipalvelulle.

Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla, jonka avulla kerätään tietoja kävijämääristä, klikkauksista ja vierailijan käyttäytymisestä sivuilla.

Evästeiden (cookies) käyttö
Verkkosivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Osa evästeistä jotka ovat luokiteltu välttämättömiksi, mahdollistavat verkkosivujen perustoiminnot. Käytössä on myös muita evästeitä, jotka auttavat analysoimaan ja ymmärtämään, miten käyttäjä käyttää tätä verkkosivustoa. Nämä evästeet tallennetaan selaimeesi vain suostumuksellasi. Sinulla on myös mahdollisuus kieltäytyä näistä evästeistä. Joidenkin evästeiden käytöstä kieltäytyminen voi kuitenkin vaikuttaa selauskokemukseen.

Rekisterin suojaus
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.