stop huumeille ry

Vertaistukea ja vaihtoehtoja jo vuodesta 2000

meistä

Stop Huumeille ry on vuonna 2000 perustettu päihdekuntoutujien vertaistukeen ja päivätoimintaan keskittynyt yhdistys. Tarjoamme maksuttomia, vertaistukeen perustuvia vaihtoehtoja päihteiden käytölle ja haluamme edistää päihdekuntoutujien yhteiskunnallista osallisuutta ja hyvinvointia.

Toimintamme tavoitteena on tarjota kävijöillemme sisältöä ja tukea päihteettömän arjen rakentamiseksi. Toiminnassa yhdistyvät sekä yhdessäolo ja viihde että omien kykyjen tunnistaminen ja oppiminen. Tärkeitä teemoja joita vaalimme ovat uudet kokemukset, kohtaamiset, sosiaaliset kontaktit ja hyvä, laadukas arki.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, joka huomioi henkilön omat lähtökohdat, tarpeet ja toiveet. Eli toisin sanoen, jokainen päättää itse oman sitoutumisensa tason, asettaa omat rajansa, jakaa yhteisön kesken juuri niin paljon tai vähän kuin itsestä hyvältä tuntuu.

Ainoa merkittävä edellytys toimintaan osallistumiselle on päihteettömyys Stopin tiloissa ja tapahtumissa. Lue lisää päihteettömyys- ja lääkkeettömyyslinjauksestamme täällä.

Meillä työskentelee sekä vertais- että ammattitaustaisia henkilöitä, joita yhdistää vilpitön halu tehdä merkityksellistä työtä. Henkilökunnan lisäksi yksi tärkein osa toimintaa ovat työharjoittelijat ja vapaaehtoiset.

Teemme yhteistyötä päihdekuntoutuslaitosten, päihdetyötä tekevien järjestöjen, vankiloiden päihteettömien osastojen, sosiaalivirastojen ja muiden alan toimijoiden kanssa ja osallistumme päihteettömyyttä edistäviin työryhmiin ja tapahtumiin.

Perusarvojamme ovat ihmisen kunnioittaminen omana itsenään, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteistyö. Olemme poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti sitoutumaton yhdistys, joka tukee päihdekuntoutujia heidän pyrkimyksessään kohti päihteetöntä elämäntapaa.

tutustu toimintaamme

Vertaistoimintakeskus eli ”päihteetön olohuone” toimii asiakkaiden ajanviettopaikkana ja toimintojen tapahtumapaikkana.

Päihdepalveluiden asiakkaat tarvitsevat apua päihdehoidon jälkeisten tukimuotojen löytämiseksi. Me autamme.

Päihdekuntoutujille suunnattu koulutuksen, vapaaehtoistyön ja asiointiavun konsepti. Ota apu vastaan ja laita se kiertämään.

Vaihtuvat hankkeet, yhteistyökuviot ja muuta sivutoimintaa.