stop huumeille ry

Vertaistukea ja vaihtoehtoja jo vuodesta 2000

meistä

Stop Huumeille ry on vuonna 2000 perustettu päihdekuntoutujien vertaistukeen ja päivätoimintaan keskittynyt yhdistys. Tarjoamme maksuttomia, vertaistukeen perustuvia vaihtoehtoja päihteiden käytölle ja haluamme edistää päihdekuntoutujien yhteiskunnallista osallisuutta ja hyvinvointia.

Toimintamme tavoitteena on tarjota kävijöillemme sisältöä ja tukea päihteettömän arjen rakentamiseksi. Toiminnassa yhdistyvät sekä yhdessäolo ja viihde että omien kykyjen tunnistaminen ja oppiminen. Tärkeitä teemoja joita vaalimme ovat uudet kokemukset, kohtaamiset, sosiaaliset kontaktit ja hyvä, laadukas arki.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, joka huomioi henkilön omat lähtökohdat, tarpeet ja toiveet.

Ainoa merkittävä edellytys toimintaan osallistumiselle on päihteettömyys Stopin tiloissa ja tapahtumissa. Lue lisää päihteettömyys- ja lääkkeettömyyslinjauksestamme täällä.

Meillä työskentelee sekä vertais- että ammattitaustaisia henkilöitä, joita yhdistää vilpitön halu tehdä merkityksellistä työtä. Henkilökunnan lisäksi yksi tärkein osa toimintaa ovat työharjoittelijat ja vapaaehtoiset.

Teemme yhteistyötä päihdekuntoutuslaitosten, päihdetyötä tekevien järjestöjen, vankiloiden päihteettömien osastojen, sosiaalivirastojen ja muiden alan toimijoiden kanssa ja osallistumme päihteettömyyttä edistäviin työryhmiin ja tapahtumiin.

Perusarvojamme ovat ihmisen kunnioittaminen omana itsenään, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteistyö. Olemme poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti sitoutumaton yhdistys, joka tukee päihdekuntoutujia heidän pyrkimyksessään kohti päihteetöntä elämäntapaa.

tutustu toimintaamme

toimintakeskus

Vertaistoimintakeskus eli ”päihteetön olohuone” toimii asiakkaiden ajanviettopaikkana ja toimintojen tapahtumapaikkana.

radalta himaan -toiminta

Radalta Himaan tarjoaa jalkautuvaa tukea ja ohjausta päihdepalveluiden asiakkaille päihdehoidon jälkeisten tukimuotojen löytämiseksi.

fattaluuta-toiminta

Fattaluuta on päihdekuntoutujille suunnattu koulutuksen, vapaaehtoistyön ja asiointiavun konsepti. Ota apu vastaan ja laita se kiertämään.

muu toiminta

Muuta toimintaamme ovat mm. vaihtuvat hankkeet ja yhteistyökuviot.