päihteettömyys ja lääkkeettömyys tiloissamme ja tapahtumissamme

Päihteettömyys- ja lääkkeettömyyslinjaus tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli henkilöllä on käytössä huumausaineita ja/tai psykotrooppisia aineita sisältäviä lääkevalmisteita, PKV-lääkevalmisteita tai muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa olemukseen tai toimintakykyyn, hän ei voi osallistua Stopin toimintoihin. Päihtymykseksi katsotaan myös alkoholin, huumausaineiden ja/tai lääkkeiden käytöstä johtuvat jälkitilat.

Mikäli Stopin tiloihin tai toimintoihin tulee henkilö, jonka arvioidaan olevan päihtynyt tai yllä mainittujen lääkkeiden vaikutuksen alainen, hänet ohjataan tulemaan uudelleen ollessaan selvin päin.

Linjaus koskee kaikkia yhdistyksen toimintoja ja tapahtumia mukaan lukien yhdistyksen hankkeiden toiminnot.

Lääkelaitoksen luettelo PKV-lääkevalmisteista sekä huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävistä lääkevalmisteista löytyvät tästä linkistä. Huom! Myös korvaushoitoon käytettävät lääkkeet ja muut valmisteet kuin kyseisellä listalla mainitut (esim. Lyrica) ovat esteenä toimintaan osallistumiselle. Toimintaan voi kuitenkin osallistua heti kun lääkitykset on ajettu alas.