Fattaluudassa on kuluneen vuoden aikana tehtailtu suuria uudistuksia. Nimittäin Fattaluuta-koulutuksen opinnollistamiseen liittyvää projektia.

Opinnollistamisella tarkoitetaan työpajalla tai muussa työvaltaisessa ympäristössä hankittavan osaamisen tunnistamista, vertaamista ammatillisen tutkinnon perusteisiin ja sen dokumentoimista. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että koulutetun fattaluudan kokemuksella pystyy antamaan suoran näytön oppilaitokseen, ja tämän avulla hyväksilukemaan jonkin opintoihin kuuluvan osatutkinnon.

Fattaluuta-osaamisella voi kattaa parhaimmillaan yhden kolmasosan koko tutkinnosta

Hyväksiluettava osio voi kattaa jopa 50 osaamispistettä, koko tutkinnon käsittäessä 150 osaamispistettä. Fattaluuta-osaamisen opinnollistamisessa, eli tuttavallisemmin Maisteriluudassa on siis kyse varsin huomattavasta määrästä osaamispisteitä.

Kyseinen uudistus epäilemättä nostaakin Fattaluuta-koulutuksen arvoa ja asemaa entisestään. Fattaluuta-osaamista voidaan hyödyntää useiden erilaisten tutkintojen osissa. Fattaluuta-koulutuksella voidaan hyväksilukea esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon osatutkinto ”Laajentuvassa yhteisössä toimiminen” (25 osaamispistettä).

Stadin AO myöntää Fattaluudalla osoitetut osaamispisteet

Yhteistyötahona Maisteriluudassa toimii Stadin Ammattiopisto, joka vastaa osaamisen osoittamisesta sekä osaamispisteiden myöntämisestä. Aivan ilmaiseksi suoritteet eivät kuitenkaan tule. Jokaisen osaaminen arvioidaan yksilöllisesti Opetushallituksen näyttöstandardien mukaisesti. Mikäli niissä ilmenee täydennettäviä osaamiskohtia, tehdään niiden suorittamiseksi suunnitelma, joka voidaan toteuttaa tekemällä vapaaehtoistyötä fattaluutana. Näin ollen Fattaluuta-toiminnassa annettu apu voi näin suoraan auttaa myös auttajaa.

Virallinen tunnustus vapaaehtoistyössä hankitulle osaamiselle

Fattaluuta-osaamisen jatkopolun kehittäjä Mikko Laukonsuon mielestä nyt ollaan saatu aikaan jotain merkittävää.

– Tämä asia on ollut minulle todella tärkeä usean vuoden ajan. Olen koittanut etsiä ja ratkaista Fattaluuta-osaamisen virallista tunnustusta opetusjärjestelmässä pitkään, Laukonsuo kertoo.

Hän kertoo työstäneensä asiaa jo ennen aloittamista työtehtävässään koulutussuunnittelijana. Maisteriluudan ansiosta hyvä Fattaluuta-työ ja osaaminen ei valu hukkaan, vaan se noteerataan myös virallisia reittejä pitkin.

– Että saadaan ihan oikeasti virallinen opetushallituksen myöntämä tunnustus hienolle työlle ja hienolle osaamiselle, jota Fattaluuta-koulutuksessa aletaan omaksua ja oppia, Laukonsuo alleviivaa.

Järjestöjen tarjoamat koulutukset tukevat julkista opetusjärjestelmää

Uudistuksella on merkitystä vapaaehtoistyön arvon ja sen avulla kartoitetun osaamisen tunnustamiseen laajemminkin yhteiskunnassa. Laukonsuo näkee eriarvoistamista vapaaehtoistyön ja sopimuksella tehtävän työn välillä.

– Se (vapaaehtoistyö) on kuitenkin verrattavissa työsuhteessa tehtävään työhön, niin kokemuksen kuin työn tulosten suhteen, hän linjaa.

Juuri luodusta uudistuksesta huolimatta Laukonsuo uskaltaa visioida tulevaisuutta yhä pidemmälle. Hänen mielestään nykyisessä systeemissä olisi yhä parantamisen varaa.

– Sen sijaan, että me sopeutetaan meidän toimintaa opetushallituksen antamien standardien mukaiseksi, ehkä he voisivat mukauttaa heidän standardejaan sellaiseksi, että Fattaluuta-osaamista voidaan hyödyntää, Laukonsuo visioi.

Hänen mielestään ihannetilanteessa opetusviranomaisten standardit muokkautuisivat sellaisiksi, että ne sopisivat paremmin järjestöjen tarjoamaan osaamiseen kartuttamiseen. Järjestöillä on paljon erilaisia koulutuksia, jotka tukevat erinomaisesti julkista opetusjärjestelmää yritysten ja yksityisten opistojen lisäksi.

Fattaluuta-osaamisen opinnollistaminen on nyt teoriassa mahdollista kaikille diplomoituneille fattaluudille, mikäli hänellä on halu näyttää oma osaaminen toteen, sekä täydentää ammattitaitoaan ohjatusti tutkintostandardien vaatimalle tasolle.