Teksti: Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-diakoni- ja sairaanhoitaja-diakonissa -opiskelijat

Ahdistaako kelassa asiointi? Tuottaako lomakkeiden täyttäminen vaikeuksia? Mistä apua sosiaalitoimistossa ja pankissa asiointiin? Yhä useampi ihminen kokee epätoivoa, ahdistusta, pelkoa ja turhautumista sekavalta tuntuvassa sekä vaikeaselkoisessa tuki- ja etuusviidakossa.

Diakoniatyön periaatteiden mukaisesti heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tarvitsevat erityistä tukea selviytyäkseen arkipäivää kuormittavasta, hajanaisesta ja pirstaleisesta viranomaisverkostosta. Palvelujärjestelmässä navigoiminen vaatii asiakkaalta itseohjaavuutta, voimavaroja ja tietotaitoa. Kaikilla ihmisillä ei kuitenkaan ole navigoimiseen vaadittavia resursseja. Yhtenä palvelujärjestelmän toimivuuden haasteena on myös eri toimijoiden välinen yhteistyön puute.

Tukea tarvitsevan ihmisen voi olla vaikea etsiä ja hakea apua silloin, kun sitä eniten tarvitsisi. Omat voimavarat voivat elämäntilanteesta johtuen olla heikot ja asioiden hoitaminen voi muuttua ylivoimaiseksi. Viranomaiselle voi olla vaikea saada ohjausaikaa ja joskus viranomaisen tavoittaminenkin on mahdotonta. Viranomaisten käyttämä kieli voi olla myös vaikeasti ymmärrettävää. Vertaistukiohjaajat ovat hyvä keino madaltaa kynnystä viranomaispalveluihin ja saada tukea vaikeaan tilanteeseen.

Fattaluudat toimivat vapaaehtoisina vertaistyöntekijöinä apua tarvitseville auttaen heitä sosiaalietuuksien ja palveluiden viidakossa. Fattaluudat ovat vaitiolovelvollisia ja asiakkuuden kesto vaihtelee tuen tarpeesta riippuen. Stop Huumeille ry kouluttaa Fattaluutia yhdessä virastojen ammattilaisten kanssa. Fattaluuta-toimintamallia toteutetaan Helsingin lisäksi myös muissa kunnissa. Fattaluudan voi tavata Helsingin alueella Stop Huumeille ry:n tiloissa toimivan olohuoneen lisäksi esimerkiksi Hermannin Diakoniatalolla tai Matteuksen kirkon varustamolla.

Apua tarvitsevan ihmisen on tärkeä saada apua ymmärrettävästi ja helposti. Kunnan sosiaalityö ja kirkon tarjoama diakoniatyö auttavat omalta osaltaan avun tarvitsijoita, mutta vertaistuen ja kohdennetun avun merkitystä kaikissa elämäntilanteissa ei voida eikä pidä sivuuttaa. Samassa tilanteessa ollut vapaaehtoinen osaa neuvoa ja ohjata avun tarvitsijaa eri näkökulmasta kuin viranomainen.

Kohta kohdalta annettu kiireetön opastus auttaa asiakasta ymmärtämään sekä muistamaan prosessin eri vaiheita. Ymmärrys ja onnistumiskokemuksen mukanaan tuoma osaaminen lisäävät yksilön tietoisuutta ja osallisuuden tunnetta. Tästä syystä vertaistuellisen Fattaluuta-toiminnan säilyttäminen ja laajentaminen on yhteiskunnallisesti ensiarvoisen tärkeää etenkin syrjäytyneiden, syrjittyjen, uupuneiden ja vähävaraisten tukemiseksi.

LÄHTEET:

Määttä, A. (2012). Perusturva ja poiskäännyttäminen. [Väitöskirja, Diakonia-ammattikorkeakoulu]. (Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja, A tutkimuksia 36).

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/140360/A_36_ISBN%209789524931762.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nana Kilpelä, ohjaaja, Stop Huumeille ry, henkilökohtainen tiedonanto 11.11.2021.