Stop Huumeille ry:n Tositarinoita Toipumisesta -stoorisarja on päihdekuntoutuksessa oleville ja kuntoutuksensa päättäville suunnattu Radalta Himaan -toiminnan alla tapahtuva uudistettu toiminto, joka tarjoaa työkaluja päihteettömän elämän rakentamiseen laitosjakson jälkeen.

Tuttavallisemmin, TTT on sarja Stopin vertaistaustaisten työntekijöiden luotsaamia keskusteluryhmiä, jonka pääosaa näyttelee vetovuorossa olevan työntekijän oma tarina. Jokaisella stoorilla on oma teemansa, joka on muodostunut vetäjän oman taustan ja toipumiskokemuksen pohjalta.

Teemoja ovat sosiaaliset verkostot toipumisessa, vertaistuki ja ammattiapu toisiaan täydentävinä tuen muotoina, käytännön asioiden hoitamisen vaikeus ja voima, harrastukset ja liikunta päihteettömyyttä tukevana toimintana ja hoidon jälkeisen arjen rakentaminen. Teemojen ympärille on kerätty havainnollistavat Powerpoint-esitykset, jotka tuovat stooreihin syvyyttä ja tekevät seuraamisesta mielekkäämpää.

Tositarinoita Toipumisesta -stoorisarja on osa Radalta Himaan -toimintoa, joka on muotoutunut alkuperäisen konseptin ympärille. Radalta Himaan -suunnittelija, Mio Nykänen on aluksi toteuttanut vastaavaa toimintaa itsenäisesti. Kun vetäjien ja tarinoiden määrä on lisääntynyt, ollaan onnistuttu tuomaan paremmin esiin päihdesairauden moninaisuutta. Tällä tavalla halutaan osoittaa, että on olemassa monia eri tapoja ja kiinnekohtia, joilla rakentaa omaa toipumistaan.

Jokainen toipuja on yksilö, eikä ole olemassa yhtä ja oikeaa tapaa toipua. Siitä huolimatta, että jokainen kokemus on erilainen, kuuntelija voi löytää tarinoista yhtymäkohtia sairaudelle tyypillisistä tunnusmerkeistä, jolloin niitä on helpompi tunnistaa ja käsitellä omassa elämässään.

Stoorisarja on suunnattu päihdekuntoutuksessa oleville tai juuri kuntoutuksensa päättäville henkilöille helpottamaan päihteettömään arkeen siirtymistä. Stoorisarjaa on tähän mennessä toteutettu Kalliolan klinikan Myllyhoidossa, Päihdekuntoutus Luodon Maininki-yhteisössä ja ryhmämuotoisessa avokuntoutuksessa Mankelissa.

Stoorin aikana kuuntelijoille annetaan mahdollisuus olla vuorovaikutuksesta vetäjän ja muiden kuuntelijoiden kanssa, jotta kokemus olisi henkilökohtaisempi ja vaikuttavampi. Saamamme palautteen mukaan toipumistarinat ovat olleet erittäin pidettyjä kuuntelijoiden keskuudessa, ja ne ovat tarjonneet työkaluja toipumiseen ja elämän rakentamiseen laitosjakson jälkeen.

Tositarinoita toipumisesta -konseptista ja tiedusteluihin vastaa:

Mio Nykänen
Radalta Himaan -suunnittelija
puh. 044 510 5602
mio@stophuumeille.fi