Helsingissä toimivat järjestöt, kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelut ja kasvatus- ja koulutustoimiala ovat aloittaneet yhteistyökoordinaation, jonka tavoitteena on parantaa palveluiden saavutettavuutta vallitsevissa olosuhteissa. Koronatalkoilla halutaan tavoittaa erityisesti lapsia, nuoria ja huoltajia, joita korona ja poikkeusolot ovat koskettaneet merkittävästi ja vaikeuttaneet arjessa selviytymistä.

Stop Huumeille ry vastaanotti sähköpostikutsun Aseman Lapset ry:stä, idean syntypaikasta, joka toimii myös yhteistyön koollekutsujana. Kutsussa vedottiin toimijoihin, jotka voisivat tavalla tai toisella osallistua kampanjaan. Kampanjan tarkoituksena ei ole tarjota tietynlaisia nimettyjä työtehtäviä, vaan osallistujat voisivat keskustella omista vahvuuksistaan tahoillaan. Kuunteleminen, kävelyt, läksyavun antaminen ja tarvittaessa vahvempi tuki yhdessä ja ohjaaminen tukipalveluihin mainittiin viestissä esimerkkityötehtävinä.

Kohtaaminen tapahtuu puhelimitse, muin etäyhteyksin tai tarvittaessa myös kasvotusten henkilökohtaisesti. Osana kampanjaa valmistellaan myös työparipankkia, jonka kautta viranomaiset ja järjestötoimijat voivat tarvittaessa pyytää työparia esimerkiksi kotikäynneille.

Koulutetut Fattaluudat ovat vertaispalveluohjaajia, jotka opastavat tukea tarvitsevia virastoasioinnissa, hakemuksissa, ohjaavat palveluihin ja tarjoutuvat asiointiavuksi käynneille ja tapaamisiin. Stopin Fattaluuta-tiimi ilmoitti itsensä mukaan talkoisiin ja näkee tämän mahdollisuutena myös kaikille halukkaille vapaaehtoisina työskenteleville Fattaluudille.

Fattaluudan koronatalkooalueena toimii Helsinki, sovitusti myös muu pääkaupunkiseutu. Apua tarjotaan suomen ja englannin kielen lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös ruotsin, bulgarian ja venäjän kielellä. Hommat hoituvat sekä etäyhteyksin että kasvotusten. Tarvittaessa Fattaluuta järjestää myös mahdollisuuden käyttää tietokonetta. Mikäli asiointi tapahtuu Stopin tiloissa, noudatetaan päihteettömyys- ja lääkkeettömyyslinjausta.

Toimintaa kehitetään juoksussa yhdessä kaikkien kanssa ja tavoite on pitää asiakasohjaus ja yhteistyö mahdollisimman yksinkertaisena. Tähän mennessä viesti on levinnyt hyvää vauhtia ja pyyntöjen odotetaan lisääntyvän. Talkooväellä on yhteinen WhatsApp-ryhmä, joka toimii apupyyntöjen ketteränä ja samanaikaisena tiedotusalustana.

Odotettavissa on lyhyitä infotilaisuuksia, joissa käydään läpi kampanjan tilannetta. Talkoita on tarkoitus jatkaa koronarajoitukset huomioiden ainakin koulujen lukukauden loppuun asti.