Kuntavaalit järjestetään tänä vuonna 13.6., jolloin kaikkiin Suomen kuntiin valitaan uudet kuntapäättäjät. Kuntalaisten arkeen vaikuttavista päätöksistä suurin osa tehdään kunnissa ja esimerkiksi asuminen ja päihdepalvelujen järjestäminen ovat kuntatasolla päätettäviä asioita.

Stopin vaalitavoitteet ovat päihdekuntoutujan asemaa vahvistavia uudistuksia, joiden edistämisen tulisi olla jokaisen kuntapoliitikon tehtävälistalla. Vaikka jokaisen päihdekuntoutujan tarina on erilainen, löytyy monen päihdekuntoutujan taustalta samankaltaisia kokemuksia.

Haastavassa elämäntilanteessa oleva ihminen ei myöskään pysty itse vaatimaan parempia palveluja tai pitämään meteliä yhteiskunnan epäkohdista. Stop Huumeille ry haluaa muistuttaa, että palveluja ja hoitoa tulee yhteiskunnassamme olla tarjolla kaikille sairauden laadusta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Stopin kuntavaalitavoitteet

Sadan tunnin hoitotakuu

Päihdehoitoon tulee päästä sadassa tunnissa, eli neljän vuorokauden sisällä siitä, kun hoidon tarve ilmenee. Päihdehoitoon on päästävä silloin, kun sille on tarvetta. Tällä hetkellä paikkaa päihdevieroituksessa täytyy odottaa joskus jopa viikkoja.

Kolmen viikon aikana esimerkiksi pistohuumeita käyttävä ihminen ehtii olla hengenvaarassa kymmeniä kertoja. Päihdeongelmien kanssa painiva ihminen ei voi odottaa hoitoon pääsyä viikkokausia. Päihdehoidon on oltava oikea-aikaista, tarkoituksenmukaista, monipuolista, tasa-arvoista, yhdenvertaista ja ennen kaikkea kaikille saatavilla.

Päihdehoidon saatavuus on Suomen eri kunnissa hyvin erilaisella tolalla. Tällä hetkellä voi siis olla tuurista kiinni milloin omassa kunnassa päihdehoitoon pääsee – vai pääseekö ollenkaan.

Päihdekuntoutujan ääni kuuluviin

Sen lisäksi, että päihdehoitoon tulee päästä heti tarpeen vaatiessa, myös hoitopolun jatkon tulee olla kattava ja monipuolinen. Tarvitaan pitkiä ja lyhyitä laitoskuntoutusjaksoja, tarvitaan laitosvieroitusta, avovieroitusta, tarvitaan avokuntoutusta, tarvitaan yhteisöllistä hoitoa ja toiminnallista kuntoutusta.

On tärkeää, että kuntoutuksessa ovat mukana niin palveluverkosto kuin ihmisen oma sosiaalinen verkostokin. Kuntoutuksen tulee tukea ihmistä hänen arjessaan ja mahdollistaa muutos.

Päihdekuntoutuksen järjestämisessä kunnat ovat avainasemassa. Jokaisessa kunnassa kuntapäättäjillä on vastuu siitä, mitä päihdekuntoutuspalveluja kunta tuottaa tai ostaa ulkopuoliselta tuottajalta.

Järkeä virastoviidakkoon

Usein käy niin, että ihminen joka tarvitsee palveluita, ei löydä niiden luokse. Palvelujen tulee olla niitä käyttävän asiakkaan saatavilla. On syytä pyrkiä siihen, että yhä useampia palveluita saisi samasta paikasta, eikä ihmisiä pompoteltaisi luukulta toiselle. Haastavassa elämäntilanteessa ihmisellä on usein paljon yhteyksiä ammattilaisiin, mutta hän ei silti koe saavansa tarvitsemaansa apua. Muistetaan, että palvelut ovat olemassa ihmisten auttamista varten.

Kuntien ja järjestöjen yhteistyötä tulee lisätä ja esimerkiksi vertaistyöntekijöiden olemassa olevaa tietotaitoa hyödyntää. Myös päällekkäistä työtä tehdään paljon ja järjestelmän yksinkertaistaminen helpottaisi palveluviidakossa suunnistamista. Kunnissa on paljon osaavia palveluohjaajia, joiden tarkoitus on auttaa ihminen oikeiden palvelujen pariin. Palveluohjaajien palveluiden tulisi olla kaikkien saatavilla.

Kunnissa olisi mahdollista panostaa palvelujen saavutettavuuteen paljon nykyistä enemmän. Laki määrittää palvelujen minimitason, mutta kunta saa tarjota asukkailleen parempiakin palveluja kuin mitä laki määrittää. Yhteistyö järjestöjen kanssa ja esimerkiksi palveluohjaajien palkkaaminen voisivat olla hyviä askeleita kohti helpommin saavutettavia ja käytettävissä olevia palveluita.

Kuntavaalit järjestetään 13.6. Äänestää voi äänestyspaikoilla klo 9-20. Ennakkoäänestys päättyy 8.6. Käytäthän ääntäsi!

Teksti: Suvi Helle

Osana kuntavaalitavoitteidemme esille tuomista järjestimme Kuuma Linja goes Politiikka -vaalipaneelin, johon kutsuimme eri puoluiden edustajia keskustelemaan politiikasta rennosti ja kielellä jota kaikki ymmärrämme. Livelähetykseen osallistui eri puolueiden ehdokkaita pääkaupunkiseudulta, joilla on henkilökohtaista kokemustaustaa tai ammatillista kokemusta päihdemaailmasta.

Lähetyksen tunnelma oli rento ja lämminhenkinen. Katso video alta!

#rakentavamminhuumeista #tukeaeituomioita