Stop Huumeille ry on syntynyt, kasvanut ja kehittynyt päihdekuntoutujien toisilleen tarjoamasta vertaistuesta. Olemme yksi Suomen suurimmista päihdekuntoutujien vertaistukeen keskittyneistä yhdistyksistä. Arkinen vertaistuki on toimintamme ydin, mutta sen lisäksi olemme myös ruohonjuuritason asiantuntijaorganisaatio. Koulutettujen ammattilaisten äänen sijasta tuomme esiin päihdekuntoutujien omaa ääntä ja pidämme tärkeänä, että se kuuluu kaikessa päihdekuntoutujiin liittyvässä päätöksenteossa.

Stoppilaisten vankka tietämys siitä, mitä päihdekuntoutumisen kentällä tapahtuu, on aina tehnyt meistä oman alamme asiantuntijoita. Kohtaamme Stopissa päivittäin niitä haasteita, joihin päihdekuntoutujat törmäävät yhteiskunnan palveluissa. Toimeentuloon, päihdekuntoutuspaikkojen saatavuuteen ja asumiseen liittyvät ongelmat ovat sitä todellisuutta, jossa päihdekuntoutujat usein elävät. Myös päihdekuntoutumiseen liittyvissä asenteissa olisi usein korjaamisen varaa.

Tänä vuonna pysähdyimme Stopissa miettimään, miten voisimme kuntavaalien aikaan paremmin osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuoda päihdekuntoutujien arjen päättäjien tietoon. Päättäjien tapaaminen, verkostotyö ja kannanotot ovat osa sitä vaikuttamistyötä, jota teemme ympäri vuoden.

Tällä kertaa päätimme järjestää myös kuntavaalikeskustelun, joka toteutui kesäkuussa Allianssi ry:n tiloissa ja oli seurattavissa Stopin Facebookissa livenä. Hahmottelimme myös vaalitavoitteet, joihin tiivistimme stoppilaisten ajatukset siitä, miten yhteiskunta voisi huomioida kuntoutujia nykyistä paremmin.

Kuntavaalikeskustelu ja vaalitavoitteemme synnyttivät paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa ja kasvotusten kohdatessa. Usein ihmisten puheissa kuulsi epäluottamus päättäjiä ja poliittista järjestelmää kohtaan, vaikka usein itse palveluista ihmisillä oli hyviä kokemuksia. Kun viranomaisten ja ympäröivästä yhteiskunnan taholta joutuu kohtaamaan syrjintää, epäluuloja ja jopa mielivaltaa, ei ole ihme, että luottamus on joskus koetuksella. On kuitenkin tärkeää muistaa, että mikäli päihdekuntoutujat eivät pyri mukaan keskusteluun päihdehoitojen järjestämisestä, käydään keskustelu ilman heitä.

Tulevaisuudessa aiomme olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa yhä enemmän ja kehittää uusia tapoja osallistaa vaikuttamistyöhön alan todellisia asiantuntijoita eli päihdekuntoutujia. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on oman asiantuntijuuden jakamista ja ensikäden tiedon tuomista niillekin, joilla ei sitä muuten olisi. Se on päivittäistä työtä, jota olemme Stopissa tehneet jo kauan.

Suvi Helle