Vaikuttamistyö

Stop Huumeille ry haluaa nostaa esiin päihdekuntoutujien ja vertaistyön asiaa. Olemme yksi Suomen suurimmista päihdekuntoutujien vertaistukeen keskittyneistä yhdistyksistä. Olemme ruohonjuuritason asiantuntijaorganisaatio ja koulutettujen ammattilaisten äänen sijasta tuomme esiin päihdekuntoutujien omaa ääntä. Pidämme tärkeänä, että kaikessa päätöksenteossa kuullaan yksilön ääntä.

Tavoitteenamme on ehkäistä päihteisiin liittyviä ongelmia ja helpottaa ihmisten pääsyä monipuoliseen päihdekuntoutukseen. Tahdomme sujuvoittaa myös siirtymiä päihdekuntoutuksesta arkeen ja kohti opiskelua ja työelämää. Tavoitteenamme on myös vertaisuuden ja vertaistuen tärkeyden tunnistaminen sosiaali- ja terveysalalla, sekä tiedon ja koulutuksen lisääminen aiheesta. Palvelujen saatavuuden varmistaminen haasteellisessa asemassa oleville on yksi tärkeistä periaatteistamme.

Vastustamme eriarvoisuuden lisääntymistä yhteiskunnassa, koska eriarvoisuus lisää aina myös päihteisiin liittyviä ongelmia. Yhteiskunnallisella vaikuttamisella vaikutamme päätöksentekoon, julkiseen keskusteluun ja lisäämme saatavilla olevaa tietoa päätöksenteon tueksi. Vaikutamme työryhmissä ja verkostoissa. Teemme asiantuntijaviestintää ja olemme yhteydessä päättäjiin. Otamme valmistelussa oleviin asioihin kantaa yhdessä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Ota meihin yhteyttä

Teemme mielellämme yhteistyötä oppilaitosten, palveluntuottajien ja järjestökumppaneiden kanssa. Tulemme myös mielellämme mukaan uusiin kehittämisverkostoihin.