Kirja on kokonaisuudessaan kertomus sekä päihdemaailmasta että siellä työskentelevistä ihmisistä. Ennen kaikkea kirja on kertomus toivosta ja uudesta alusta. Kirjaa on työstetty yhdessä asiakkaiden kanssa syksystä 2015 alkaen. Kirjan nimi, Hyvät, pahat ja kairatut, kertoo sieluun asti pureutuneesta hyväksikäytöstä, käyttämisestä ja epätoivosta, mutta tuo esille myös hyvyyden ja selviytymisen mahdollisuuden, joka jokaisella on. Keskiössä ovat ihmiset. Inhimilliset, osaavat ja yhteiskunnan kannalta merkittävässä roolissa toimivat kuntoutujat, joilla on paljon annettavaa päihdehoidon suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä ammattilaisten kanssa. Heidän äänensä nostetaan esille
tämän kirjan myötä. Kirjan kaikki tekstit ovat nimettömiä tarkoituksella.


Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi omana itsenään taustoistaan huolimatta ja tulla kohdatuksi sellaisena kuin hän nykyhetkellä on. Haluamme rohkaista sekä ammattilaisia että asiakkaita kohtaamaan toisiaan aidosti – ihmisinä.

Nyt voit ladata kirjan itsellesi ilmaiseksi. Antoisia lukuhetkiä!